Διαβάστε

Ενημερωθείτε σχετικά με την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA)

Σύνδρομο Down: Αξιολόγηση και θεραπεία με βάση την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA)

Τι είναι το Σύνδρομο Down

Το Σύνδρομο Down περιγράφει μία χρωμοσωμική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός επιπλέον χρωμοσώματος. Τα παιδιά που γεννιούνται με αυτό το σύνδρομο έχουν στο σύνολό τους 47 χρωμοσώματα αντί για 46.

Περισσότερα...

Η επιστήμη της Ανάλυσης Συμπεριφοράς

Ανάλυση Συμπεριφοράς

Η Ανάλυση Συμπεριφοράς (Behaviour Analysis) είναι η επιστήμη η οποία έχει στόχο τη μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία της συμπεριφοράς του ατόμου.

Περισσότερα...

Διαχείριση Ανεπιθύμητων Συμπεριφορών

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΙΣΑΣ) στην Αθήνα διοργανώνουμε 12ωρο σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Ανεπιθύμητων Συμπεριφορών».

Περισσότερα...

Βασικές Μέθοδοι Διδασκαλίας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Συστημικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ΙΣΑΣ) στην Αθήνα διοργανώνουμε 12ωρο σεμινάριο με θέμα «Βασικές Μέθοδοι Διδασκαλίας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)».

Περισσότερα...