Υπηρεσίες ABA

for-kids.jpg

Για παιδιά

Αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση παιδιών από 12 μηνών

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες αφορούν παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και παιδιά που παρουσιάζουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, της επικοινωνίας κι άλλων δεξιοτήτων. Επίσημη διάγνωση δεν είναι απαραίτητη πριν την αξιολόγηση και τη θεραπευτική παρέμβαση. Κάθε πρόγραμμα ABA είναι εξατομικευμένο με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες κάθε παιδιού χωριστά και εποπτεύεται στενά από Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς (Board Certified Behavior Analyst).

for-parents.jpg

Για γονείς 

Υποστήριξη και εκπαίδευση γονέων και κηδεμόνων

Οι υπηρεσίες απευθύνονται σε γονείς ή κηδεμόνες παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές, καθυστέρηση λόγου κι επικοινωνίας ή εμφάνιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών, που παρακολουθούν το θεραπευτικό πρόγραμμα ABA. Στόχος είναι η επαρκής εκπαίδευση των γονέων και η υποστήριξή τους σε ότι αφορά το παιδί και τη θεραπεία του.
for-professionals.jpg

Για ειδικούς

Σεμινάρια και εποπτεία σχετικά με την Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA)

Οι υπηρεσίες για ειδικούς απευθύνονται σε ψυχολόγους, δασκάλους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές σχετικών σχολών, αλλά και σε άλλους επαγγελματίες ή οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την Ανάλυση Συμπεριφοράς ως επιστήμη. Στόχος είναι η άρτια επιμόρφωση των ειδικών πάνω στις αρχές, τη θεωρία, τις τεχνικές και τις στρατηγικές της επιστήμης της Ανάλυσης Συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό να μπορούν να τις εφαρμόσουν πρακτικά και να βοηθήσουν τους μαθητές τους. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCBA).