Υπηρεσίες ABA για παιδιά

Αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση παιδιών από 12 μηνών

Image
Οι διαθέσιμες υπηρεσίες αφορούν παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς και παιδιά που παρουσιάζουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, της επικοινωνίας κι άλλων δεξιοτήτων. Επίσημη διάγνωση δεν είναι απαραίτητη πριν την αξιολόγηση και τη θεραπευτική παρέμβαση. Κάθε πρόγραμμα ABA είναι εξατομικευμένο με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες κάθε παιδιού χωριστά και εποπτεύεται στενά από Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς (Board Certified Behavior Analyst).

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται από τον Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCBA) και στοχεύει στην ανίχνευση δεξιοτήτων που απουσιάζουν από τη συμπεριφορά του παιδιού και στον εντοπισμό ανεπιθύμητων συμπεριφορών που δυσκολεύουν την καθημερινότητά του. Μέσω ειδικών εργαλείων αξιολόγησης εντοπίζονται οι κεκτημένες δεξιότητες και τα ελλείμματα στη συμπεριφορά του παιδιού και αναπτύσσεται το θεραπευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τη θεωρία και τις αρχές της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ABA) και της Ανάλυσης της Λεκτικής Συμπεριφοράς (Verbal Behaviour Analysis).

Image

Η Λειτουργική Αξιολόγηση Συμπεριφοράς (Functional Behaviour Assessment) γίνεται με επίκεντρο την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και πραγματοποιείται με λήψη ιστορικού από το γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, χρήση ενός εύρους ειδικών εργαλείων και τεστ αξιολόγησης και άμεση παρατήρηση του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο ή σε όποιο άλλο πλαίσιο κρίνεται απαραίτητο. Σε περιπτώσεις όπου η αιτία των ανεπιθύμητων συμπεριφορών δεν εντοπίζεται με τις προηγούμενες αναλύσεις, πραγματοποιείται Λειτουργική Ανάλυση (Functional Analysis) της συμπεριφοράς, αυστηρά από Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCBA). Εξειδικευμένες παρεμβάσεις σχεδιάζονται σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένες συμπεριφοριστικές τεχνικές, που εφαρμόζονται από τον Αναλυτή Συμπεριφοράς, τους θεραπευτές και τους γονείς, εφόσον το επιθυμούν.

Θεραπευτικό πρόγραμμα

Το θεραπευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται με βάση τα δεδομένα της αξιολόγησης και τις πιο σύγχρονες επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές ABA. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε πλαίσια όπως το σπίτι του παιδιού, σε μορφή ατομικών συνεδριών, ή/και στο σχολείο, γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, όπου εφαρμόζονται ειδικά εξατομικευμένα προγράμματα που υποστηρίζουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολείο με έμφαση στις δεξιότητες μαθησιακής ετοιμότητας και υποστήριξη σε μαθησιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Το θεραπευτικό πρόγραμμα γίνεται με νατουραλιστικό τρόπο δημιουργώντας κίνητρο στο παιδί. Περιλαμβάνει εκτενή εκπαίδευση του θεραπευτή και του συνοδού παράλληλης στήριξης, καθώς και συνεχή εποπτεία ώστε να γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις, σε συνεννόηση πάντα με τους γονείς, οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή στόχων για τη θεραπεία.

Μερικά ενδεικτικά προγράμματα που αναπτύσσονται και αποτελούν μέρος του θεραπευτικού προγράμματος αφορούν τη διδασκαλία δεξιοτήτων και αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως:
 • Λειτουργική επικοινωνία
 • Ανάπτυξη λόγου
 • Δεξιότητες διαλόγου και συζήτησης
 • Βλεμματική επαφή
 • Μίμηση
 • Αναγνώριση ονόματος
 • Λεπτή και αδρή κινητικότητα
 • Αυτοεξυπηρέτηση (τουαλέτα, φαγητό, ένδυση, περιποίηση, υγιεινή, κ.ά.)
 • Αυτονομία
 • Δεξιότητες αντίληψης
 • Λειτουργικό παιχνίδι
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Συνεργατικό παιχνίδι
 • Οριοθέτηση συμπεριφοράς
 • Ακουστική ικανότητα
 • Χρήση όχι/ναι
 • Αύξηση συγκέντρωσης
 • Ικανότητα γραφής
 • Ανάγνωση και κατανόηση κειμένου
 • Υπολογιστικές & μαθηματικές δεξιότητες
 • Γνωστικές δεξιότητες
 • Αποδοχή άρνησης
 • Αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών (επιθετικότητα, αυτοτραυματισμός, στερεοτυπίες, τριχοτιλλομανία, Pica, κ.ά.)
 • Προβλήματα ύπνου
 • Προβλήματα σίτισης
 • Βοήθεια στην ανοχή ιατρικών επισκέψεων (παιδίατρος, οδοντίατρος, κ.ά.)
Στόχος είναι κάθε παιδί να κατακτά τα εκάστοτε αναπτυξιακά ορόσημα και να μην εμφανίζει μεγάλη απόκλιση από άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Η άριστη επικοινωνία και στενή συνεργασία με τους γονείς και η συμμετοχή του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος στο θεραπευτικό πρόγραμμα είναι σημαντική για την ομαλή διεξαγωγή της θεραπείας και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για το παιδί και την οικογένειά του.

Στη δημιουργία και εφαρμογή των θεραπευτικών παρεμβάσεων ακολουθούνται οι Αρχές και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Αναλυτών Συμπεριφοράς, όπως ορίζεται από την Επιτροπή Πιστοποιημένων Αναλυτών Συμπεριφοράς (Behavior Analysis Certification Board). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής: http://bacb.com/.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και στα αγγλικά.