Υπηρεσίες ABA για ειδικούς

Σεμινάρια και εποπτεία σχετικά με την Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA)

Οι υπηρεσίες για ειδικούς απευθύνονται σε ψυχολόγους, δασκάλους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές σχετικών σχολών, αλλά και σε άλλους επαγγελματίες ή οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την Ανάλυση Συμπεριφοράς ως επιστήμη. Στόχος είναι η άρτια επιμόρφωση των ειδικών πάνω στις αρχές, τη θεωρία, τις τεχνικές και τις στρατηγικές της επιστήμης της Ανάλυσης Συμπεριφοράς με απώτερο σκοπό να μπορούν να τις εφαρμόσουν πρακτικά και να βοηθήσουν τους μαθητές τους. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCBA).

Η εκπαίδευση ειδικών σχετικά με την Ανάλυση Συμπεριφοράς γίνεται μέσω ομαδικών σεμιναρίων, επιστημονικής επίβλεψης κέντρων, συμβουλευτικής σε σχολεία ή ατομικής εποπτείας ειδικών και φοιτητών.

Σεμινάρια ειδικών και φοιτητών

ABA σεμινάρια ανοιχτά σε όλους τους ενδιαφερόμενους οργανώνονται σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Τα σεμινάρια καλύπτουν μια πληθώρα θεμάτων γύρω από το ABA και θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της σελίδας. Για την άμεση ενημέρωσή σας μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter της σελίδας.

Επιστημονική επίβλεψη κέντρων

Παιδαγωγικά ή άλλα κέντρα που επιθυμούν να εντάξουν προγράμματα και παρεμβάσεις βασισμένες στην επιστήμη της Ανάλυσης Συμπεριφοράς στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους, μπορούν να εποπτευθούν από Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCBA) και να εκπαιδευτούν στο χώρο τους. Η υπηρεσία περιλαμβάνει ομαδικό σεμινάριο για όλο το προσωπικό, ατομική εκπαίδευση των θεραπευτών, καθώς και εποπτεία περιστατικών με αξιολόγηση και σχεδιασμό εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος ABA.

Συμβουλευτική σε γενικά ή ειδικά σχολεία

Ομαδικά σεμινάρια σχετικά με την Ανάλυση Συμπεριφοράς, την εφαρμογή της σε σχολικά πλαίσια, τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών στην τάξη, κ.ά. είναι διαθέσιμα σε σχολεία που ενδιαφέρονται για την επιμόρφωση του προσωπικού τους. Παράλληλα, παρέχεται εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση σε μαθητές και εκπαίδευση δασκάλων σε στρατηγικές και ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που αφορούν τους μαθητές τους.

Ατομική εποπτεία ειδικών και φοιτητών

Επαγγελματίες που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως BCBA ή BCaBA έχουν τη δυνατότητα να εποπτευθούν από Πιστοποιημένο Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCBA) και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες εποπτευόμενης πρακτικής σύμφωνα με τους όρους της Eπιτροπής Πιστοποίησης Αναλυτών Συμπεριφοράς (Behavior Analysis Certification Board - BACB).

Σημείωση: Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στα ελληνικά και στα αγγλικά.