Ελισάβετ Τσουμπρή, BA, BCaBA

Η Ελισάβετ Τσουμπρή είναι πιστοποιημένη βοηθός Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCaBA) και ψυχοπαιδαγωγός. Έχει εκτενή προϋπηρεσία στον τομέα της ψυχικής υγείας: έχει υποστηρίξει άτομα με κοινωνικές, συμπεριφορικές, επικοινωνιακές προκλήσεις και νευροαναπτυξιακές διαταραχές από 3 μέχρι 19 ετών ενσωματώνοντας την τεκμηριωμένη διδασκαλία (evidence-based practices) που συνδυάζει τις αρχές Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς (ABA), Precision Teaching και RFT (Relational Frame Theory) με πρωταρχικό στόχο την αύξηση λειτουργικής επικοινωνίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων παιχνιδιού, των δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης και των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.

Κατά την παραμονή της στο εξωτερικό (Ισπανία, Αγγλία) εργάστηκε ως κύρια ΑΒΑ θεραπεύτρια διαχείρισης προκλητικών συμπεριφορών σε προγράμματα στο σπίτι και σε ΑΒΑ κλινική του Λονδίνου, ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με ειδικά σχολεία και σχολεία γενικής εκπαίδευσης (Λονδίνο, Έσεξ) και MKO (Focus Surrey και Focus West London). Διαθέτει εμπειρία σε 1:1 θεραπεία και ομαδικά προγράμματα, προγράμματα Λεκτικής συμπεριφοράς (Verbal Behavior), την εκπαίδευση επαγγελματιών και γονέων σε θέματα διαχείρισης της συμπεριφοράς, καθώς και την εποπτεία επαγγελματιών σε σχολικό πλαίσιο με έμφαση και προσανατολισμό στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and Commitment Therapy - ACT).

Αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (με κατεύθυνση Ψυχολογία) του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς, στον αυτισμό και σε άλλες αναπτυξιακές διαταραχές από το ABA Ισπανίας.

Από το 2019 είναι πιστοποιημένη βοηθός Αναλυτή Συμπεριφοράς (BCaBA).

Μετεκπαιδεύσεις

2021

➤ Practical Functional Assessment & Behaviour Skill Training, G.Hanley, BCBA-D, FTF Behavioral
Consulting, On-demand course

2020

➤ IGLR Level 1 and Advanced training- 15 ώρες training από το Steve Ward, BCBA
➤ When Good Ethics Go Bad: Understanding Evidence based Practises, Dr M.Miller, Mary Barbera, Steve Ward, Robert Schramm, Lifetribe-Do better Movement, Webinar
➤ Traditional Escape Extinction: Ethical Consideration and a Review of Alternatives, Megan M.Miller,
Lifetribe-Do better Movement, Webinar
➤ Framing, Acting: It’s Behaving, Of course, Shannon Hill, Central Reach, Webinar
➤ Best Practices in Behavioral Skills Training, Functional Communication Training, and Demand Fading,
M. Miller, Lifetribe-Do better Movement, Webinar
➤ Telehealth & ABA: Practical Applications, M. M. Miller, Lifetribe-Do better Movement, Webinar
➤ Precision Teaching & Instructional Design: Component -Composite Analysis, Dr R. Kubina, Amy
Evans, Dr. K. Johnson, Central Reach, Webinar
➤ Using BST to Teach Staff, Caregivers, and Service Providers, Sheri Kingsdorf, Central Reach, Webinar

2019

➤ BCaBA, πιστοποιημένη βοηθός Αναλυτή Συμπεριφοράς από τη BACB
➤ Precision Teaching: accelerating teaching for all students, Kent College- Canterbury,
➤ RFT (Relational Frame Theory)-basic training by Foxy Learning
➤ Προστασία παιδιών στα σχολεία από το NSPCC

2017

➤ Training στη Θετική Συμπεριφορά και τους κανόνες ασφαλείας (Safeguarding for Children)

2016

➤ Παροχή Πρώτων Βοηθειών - British Red Cross

Παλαιότερα

➤ Πέρα από τη διακριτή δοκιμή: Teaching advanced learner repertoires από το Steve Ward
➤ Πιστοποιημένη εφαρμοστής PECS & εκπαιδευμένη στο TEACCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση Αυτιστικών και Σχετικών Παιδιών με Αναπηρία Παιδιών), εκπαιδευμένη στο Λειτουργικό ABA: Pyramid Approach to Education Training